Công ty TNHH Đấu Giá Bình Dương

Thông báo bán đấu giá tài sản

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 13/10

Ngày đăng : 23-10-2017 03:10:39 PM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
* Bên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH Đấu Giá Bình Dương. Địa chỉ: số 81 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
* Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm.
Diện tích 1.932 m2 (đất CLN) thuộc thửa đất số 119, tờ bản đồ số 20 tọa lạc tại xã Lai Hưng, huyện Bến Cát (nay là huyện Bàu Bàng), tỉnh Bình Dương theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB952025, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00167 do Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát (nay là huyện Bàu Bàng) cấp ngày 04/04/2005.
Chi tiết theo Chứng thư Thẩm định giá số 129BĐS/2017/CT.ĐA ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á.
Tài sản tọa lạc tại: xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
* Thời gian xem tài sản: Từ ngày thông báo đến ngày 21/10/2017 (Trong giờ hành chính).
* Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản đấu giá: Thời gian liên tục kể từ ngày thông báo đến ngày 21/10/2017 (trong giờ hành chính). Tại Công ty TNHH Đấu giá Bình Dương, số 81 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 695.520.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, các khoản phí, lệ phí (nếu có). Người mua được tài sản bán đấu giá tự thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, đồng thời phải chịu thanh toán các khoản thuế, chi phí trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản và các loại phí phát sinh khác (nếu có) trừ thuế thu nhập.
* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
* Tiền đặt trước: 105.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm triệu đồng). 
* Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/10/2017 đến ngày 21/10/2017.
* Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Theo quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá của Công ty TNHH Đấu giá Bình Dương.
* Thời gian đấu giá tài sản: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 23/10/2017.
* Địa điểm tổ chức đấu giá: Số 81 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
* Hình thức, phương thức đấu giá: Hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.
* Mọi chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 05/9/2017

Ngày đăng : 06-09-2017 03:22:11 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 21/8/2017

Ngày đăng : 30-08-2017 02:57:57 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 20/7/2017

Ngày đăng : 02-08-2017 03:16:43 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 27/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 03:27:38 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 13/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 03:19:34 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 02/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 11:50:14 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 01/5/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:58:53 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN