Công ty TNHH Đấu Giá Bình Dương

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 01/5/2017

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 01/5/2017

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

*TS1: Máy móc thiết bị củaCông ty TNHH Kur Bong Zipper Vina. Chi tiết theo CT Thẩm định giá số 453 TS/2015/CT.ĐA ngày 31/10/2015 của Công ty CP Thẩm Định Giá Đông Á - CN Bình Dương.Tài sản tọa lạc tại: Ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, TX. Bến Cát, Bình Dương. G: 3.394.248.223 đồng; Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản: từ 8 giờ ngày 30/3/2017 đến 10 giờ ngày 20/4/2017; Thời gian xem tài sản: từ 8 giờ đến trước 16 giờ các ngày 12/4/2017 và ngày 26/4/2017; Thời điểm bán đấu giá dự kiến là: 14 giờ ngày 28/4/2017.

*TS2:QSDĐ DT 2.233,6m2 (trong đó: 300m2 đất ONT, 1.586,6m2 đất CLN và 347m2 đất HLATĐB), thuộc thửa đất số 45, tờ bản đồ số 04 theo GCNQSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BG 919888, số vào sổ cấp GCN: CH00707 của UBND H.Bến Cát cấp ngày 07/02/2012; Tài sản trên đất gồm: 01 căn nhà ở hai tầng gồm: tầng một DT 219m2, tầng hai DT 176,35m2. Cổng cửa bằng sắt có DT 10m2 trên cổng mái lợp ngói; sân nhà lát đá DT 137m2 và tường rào bê tông xây; 02 căn nhà cấp 4 liền kề nhau (căn thứ nhất DT 55,55m2; căn thứ hai DT 83,94m2 gắn cửa sắt kéo; mái hiên DT 72m2; 02 đồng hồ điện kế); 01 căn nhà tiền chế khung sắt, mái tole DT 226,3m2; 01 căn nhà lục giác có kế cấu tường bê tông DT 22,5m2; 01 bồn nước bằng Inox 2000 lít và một số cây trồng trên đất; Địa chỉ: ấp Ông Chài, xã Cây Trường II, H. Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. GKĐ: 3.330.175.276 đồng.

*TS3:QSDĐ đo đạc thực tế có DT 47,8m2. thuộc thửa đất số 533, tờ bản đồ số 48, theo Giấy CNQSDĐ số: AE 979048, vào sổ cấp giấy CNQSDĐ số: H 00481 do UBND huyện (nay là thị xã) Bến Cát cấp ngày 19/9/2006 cho bà Nguyễn Thị Bích Thủy; Tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà cấp 4 DT 42,8m2; Tài sản toạ lạc tại: thửa đất số 533, tờ bản đồ số 48, khu phố 1, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

*Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản 2 và 3: từ 8 giờ ngày 11/4/2017đến17 giờngày10/5/2017; Thời gian xem tài sản 2 và 3: từ 8 giờ đến trước 16 giờ ngày 11/4/2017 đến ngày 17/5/2017; Thời gian nhận (chuộc) lại tài sản: đến 16 giờ 00 phút ngày 18/05/2017; Thời điểm bán đấu giá dự kiến là: TS3 là 9 giờ; TS2 là 14 giờ cùng ngày 19/5/2017.

* Địa điểm bán đấu giá dự kiến: tại trụ sở Công ty TNHH Đấu Giá Bình Dương.

* Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

* Liên hệ: Số 81, Trần Văn Ơn, P.Phú Hòa, Tp.TDM, Bình Dương; Điện thoại: (0650).3855580; 0948 51 09 51 (Trường). Website: www.daugiabinhduong.vn.

Thông báo khác

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 13/10

Ngày đăng : 23-10-2017 03:10:39 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 05/9/2017

Ngày đăng : 06-09-2017 03:22:11 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 21/8/2017

Ngày đăng : 30-08-2017 02:57:57 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 20/7/2017

Ngày đăng : 02-08-2017 03:16:43 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 27/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 03:27:38 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 13/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 03:19:34 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 02/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 11:50:14 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 01/5/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:32:14 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 14/4/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:21:09 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 14/4/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:07:00 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN