Công ty TNHH Đấu Giá Bình Dương

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 02/6/2017

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 02/6/2017

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

* TS: Nhà xưởng (nhà xưởng D) theo Giấy Chứng nhận quyền sở hữu công trình số 134/CN-SHCT do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 27/10/2009 (số cũ 137/CN-SHCT cấp ngày 01/8/2007) và các công trình xây dựng, tài sản khác gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm, theo giấy CNQSDĐ số vào sổ: 19/QSDĐ/2004 thuộc tờ bản đồ 04, thửa số: 707 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 15/01/2004 cấp cho Công ty Cổ phần Tân Tân; một phần nhà xưởng D có diện tích 287,7 m2 theo Giấy Chứng nhận quyền sở hữu công trình số 134/CN-SHCT, nằm trên phần đất thuộc giấy CNQSDĐ số vào sổ: 67/QSDĐ/2003 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 11/3/2003 cấp cho Công ty Cổ phần Tân Tân đất thuê trả tiền hàng năm; Hệ thống cấp điện, nước, gas của Công ty Cổ phần Sing Sing thế chấp cho Ngân hàng Malayan Banking Berhah theo Biên bản thoả thuận ngày 13/01/2017; 02 (hai) buồng thổi bụi KT 1300(w)x2000(l)x2300(h) của Công ty Cổ phần Sing Sing (được thiết kế xây dựng gắn liền với công trình Nhà xưởng D của Công ty Cổ phần Tân Tân) thế chấp cho Ngân hàng Malayan Banking Berhah theo giá trị đã được giảm theo quy định; Tài sản toạ lạc tại: 32C, Khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. GKĐ: 33.942.456.700 đồng.

- Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản: Từ 08 giờ  ngày 02/6/2017 đến 10 giờ ngày 19/6/2017; Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ ngày 02/6/2017 đến 16 giờ ngày 12/7/2017; Thời gian nhận (chuộc) lại tài sản: Đến 14 giờ ngày 13/7/2017; Thời điểm bán đấu giá: 14 giờ ngày 14/7/2017.

- Địa điểm bán đấu giá: tại trụ sở Công ty TNHH Đấu Giá Bình Dương; Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

- Liên hệ: Số 81, Trần Văn Ơn, P.Phú Hòa, Tp.TDM, Bình Dương; Điện thoại: (0650).3855580. Website: www.daugiabinhduong.vn.

Thông báo khác

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 13/10

Ngày đăng : 23-10-2017 03:10:39 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 05/9/2017

Ngày đăng : 06-09-2017 03:22:11 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 21/8/2017

Ngày đăng : 30-08-2017 02:57:57 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 20/7/2017

Ngày đăng : 02-08-2017 03:16:43 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 27/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 03:27:38 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 13/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 03:19:34 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 01/5/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:58:53 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 01/5/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:32:14 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 14/4/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:21:09 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 14/4/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:07:00 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN