Công ty TNHH Đấu Giá Bình Dương

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 05/9/2017

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 05/9/2017

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

*TS: QSDĐ có diện tích 1.524,4m2 đất CLN và tài sản trên đất là 38 bụi tầm vông. Đất thuộc thửa số 1202, tờ bản đồ số 05 theo GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BB 304648, vào sổ cấp GCN QSDĐ số: CH 00213 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thủ Dầu Một, Bình Dương cấp cho ông Ngô Văn Six ngày 18/3/2010; Chi tiết theo Chứng thư Thẩm định giá số: 134b BĐS/2015/CT.ĐA ngày 31/10/2015 và Công văn số: 154/2015/CV-ĐA ngày 16/12/2015 về việc “Điều chỉnh nội dung Chứng thư Thẩm định giá” của Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thẩm định giá Đông Á; Tài sản tọa lạc tại: khu phố 2, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. GKĐ: 2.524.715.939 đồng.

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia và xem tài sản đấu giá: Thời gian liên tục kể từ ngày ra thông báo đến trước 09 giờ ngày 02/10/2017 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm, địa điểm bán đấu giá: 13 giờ 30 phút, ngày 05/10/2017, tại trụ sở Công ty TNHH Đấu Giá Bình Dương; Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

- Bên có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự, tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Liên hệ bên tổ chức đấu giá tài sảnCông ty TNHH Đấu Giá Bình Dương. Địa chỉ: Số 81 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Điện thoại: (0274).3855580; Website: www.daugiabinhduong.vn.

Thông báo khác

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 13/10

Ngày đăng : 23-10-2017 03:10:39 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 21/8/2017

Ngày đăng : 30-08-2017 02:57:57 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 20/7/2017

Ngày đăng : 02-08-2017 03:16:43 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 27/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 03:27:38 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 13/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 03:19:34 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 02/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 11:50:14 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 01/5/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:58:53 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 01/5/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:32:14 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 14/4/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:21:09 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 14/4/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:07:00 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN