Công ty TNHH Đấu Giá Bình Dương

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 13/6/2017

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 13/6/2017

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

*TS1: Máy móc thiết bị củaCông ty TNHH Kur Bong Zipper Vina. Chi tiết theo CT Thẩm định giá số 453 TS/2015/CT.ĐA ngày 31/10/2015 của Công ty CP Thẩm Định Giá Đông Á - CN Bình Dương.Tài sản tọa lạc tại: Ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, TX. Bến Cát, Bình Dương. G: 3.160.045.096 đồng; Thời gian tham khảo hồ sơ đăng ký mua tài sản: từ 8 giờ ngày 06/6/2017 đến 17 giờ ngày 22/6/2017; Thời gian xem tài sản: từ 8 giờ đến trước 16 giờ các ngày 06/6/2017 đến ngày 28/6/2017; Thời điểm bán đấu giá dự kiến là: 14 giờ ngày 30/6/2017.

*TS2: Lô 2 đất trồng cây lâu năm có DT 1.524,4m2 là diện tích đo đạc thực tế theo sơ đồ bản vẽ thuộc thửa đất số 1202, tờ bản đồ số  25 (số cũ 05) do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương duyệt ngày 19/5/2015, đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 304648, số vào sổ cấp GCN: CH00213 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cấp cho ông Ngô Văn Six ngày 18/3/2010 và tài sản trên đất gồm 38 (ba mươi tám) bụi tầm vong. Chi tiết theo Chứng thư Thẩm định giá số: 134b BĐS/2015/CT.ĐA ngày 31/10/2015 và Công văn số: 154/2015/CV-ĐA ngày 16/12/2015 về việc “Điều chỉnh nội dung Chứng thư Thẩm định giá” của Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thẩm định giá Đông Á. GKĐ: 2.657.593.825 đồng. Lô tài sản trên tọa lạc tại: thửa đất số 1202 tờ bản đồ số  25 (số cũ 05), khu phố 2, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thời gian tham khảo hồ sơ đăng ký mua tài sản: từ 8 giờ ngày 09/6/2017 đến 17 giờ ngày 10/7/2017; Thời gian xem tài sản: từ 8 giờ ngày 09/6/2017 đến 16 giờ ngày 19/7/2017; Thời gian nhận (chuộc) lại tài sản: đến 16 giờ ngày 20/7/2017; Thời điểm bán đấu giá dự kiến là 14 giờ ngày 21/7/2017.

* TS 3: QSDĐ DT 668.8 m2 (có 60 m2 ODT, 608.8 m2 CLN (trong đó 57.1 m2 thuộc phạm vi giải tỏa trắng, 89.7 m2 thuộc HLATĐB)), theo giấy CNQSDĐ, vào sổ cấp giấy CNQSDĐ số 549QSDĐ/CQ.VP, thửa đất số 519, tờ bản đồ số C2 do UBND huyện (nay là thị xã) Thuận An cấp ngày 08/12/1997 cho hộ bà Nguyễn Thị Nhàn và mảnh trích đo, chỉnh lý địa chính số 746-2016 của chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã Thuận An; Tài sản khác gắn liền với đất gồm: 06 cây dừa. Tài sản tọa lạc tại: 23/1A khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương. GKĐ: 6.802.950.000 đồng; Thời gian tham khảo hồ sơ đăng ký mua tài sản: từ 8 giờ ngày 13/6/2017 đến 17 giờ ngày 12/7/2017; Thời gian xem tài sản: từ 8 giờ ngày 13/6/2017 đến 16 giờ ngày 19/7/2017; Thời gian nhận (chuộc) lại tài sản: đến 16 giờ ngày 20/7/2017; Thời điểm bán đấu giá dự kiến là 09 giờ ngày 21/7/2017.

- Địa điểm bán đấu giá dự kiến: tại trụ sở Công ty TNHH Đấu Giá Bình Dương.

- Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm; Chi tiết liên hệ: Số 81, Trần Văn Ơn, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương; Điện thoại: (0650).3855580; 0937 599039 (Trường). Website: www.daugiabinhduong.vn.

Thông báo khác

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 13/10

Ngày đăng : 23-10-2017 03:10:39 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 05/9/2017

Ngày đăng : 06-09-2017 03:22:11 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 21/8/2017

Ngày đăng : 30-08-2017 02:57:57 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 20/7/2017

Ngày đăng : 02-08-2017 03:16:43 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 27/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 03:27:38 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 02/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 11:50:14 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 01/5/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:58:53 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 01/5/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:32:14 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 14/4/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:21:09 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 14/4/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:07:00 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN