Công ty TNHH Đấu Giá Bình Dương

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 20/7/2017

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 20/7/2017

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

*TS1: Máy móc thiết bị và nhà xưởng củaCông ty TNHH Kur Bong Zipper Vina. Chi tiết theo Chứng thư Thẩm định giá số 453 TS/2015/CT.ĐA ngày 31/10/2015 và số 186 BĐS/2017/CT.ĐA ngày 18/5/2017 của Công ty Cổ phần Thẩm Định Giá Đông Á - CN Bình Dương.Tài sản tọa lạc tại: Ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, TX. Bến Cát, Bình Dương. G: 10.197.118.194 đồng;

+ Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản và xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến trước 10 giờ ngày 29/8/2017; Thời điểm đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 31/8/2017; Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu theo phương thức trả giá lên.

+ Địa điểm đấu giá: Trụ sở Công ty TNHH Đấu Giá Bình Dương;

+ Tiền đặt trước: 15% so với giá khởi điểm.

+ Chi tiết liên hệ: Số 81 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Điện thoại: (0274).3855580; Website: daugiabinhduong.vn

*Ghi chú: Khách hàng xem, xác nhận xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty./.

Thông báo khác

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 13/10

Ngày đăng : 23-10-2017 03:10:39 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 05/9/2017

Ngày đăng : 06-09-2017 03:22:11 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 21/8/2017

Ngày đăng : 30-08-2017 02:57:57 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 27/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 03:27:38 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 13/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 03:19:34 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 02/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 11:50:14 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 01/5/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:58:53 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 01/5/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:32:14 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 14/4/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:21:09 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 14/4/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:07:00 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN