Công ty TNHH Đấu Giá Bình Dương

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 21/8/2017

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 21/8/2017

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

* Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất:

- Một phần tài sản hộ gia đình gồm Quyền sử dụng đất có diện tích 90.9m2 (trong đó, đất ODT: 60.0m2, CLN: 30.9m2) theo sơ đồ bản vẽ ngày 26/6/2015 của Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Thuận An (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I 256523, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 240/QSDĐ/CQVP ngày 01/9/1997 cấp cho hộ ông Võ Văn Ý).

 - Tài sản khác gắn liền với đất gồm: 01 (một) Cây cau; 01 (một) Cây xoài; 01 (một) Cây sơ ri; 01 (một) Cây thala; 01 (một) Cây xanh.

Tài sản nêu trên tọa lạc tại: 14/1 khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

 (Chi tiết theo Biên bản Về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 22/3/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương; Chứng thư thẩm định giá số: 71/017/CT/TĐGSG ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Công ty Thẩm Định Giá Sài Gòn).

* Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản đấu giá: Thời gian liên tục kể từ ngày ra thông báo đến trước 10 giờ ngày 25/9/2017 (trong giờ hành chính). Tại Công ty TNHH Đấu giá Bình Dương, số 81 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 778.900.000 đ (Viết bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi tám triệu, chín trăm nghìn đồng ). Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, các khoản phí, lệ phí (nếu có). Người mua được tài sản bán đấu giá tự thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, đồng thời phải chịu thanh toán các khoản thuế, chi phí trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản và các loại phí phát sinh khác (nếu có) trừ thuế thu nhập.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

* Tiền đặt trước 20% so với giá khởi điểm155.780.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng). Khách hàng nộp số tiền đặt trước vào tài khoản của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương số 3949-0-1046036-00000 mở tại Kho bạc nhà nước thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

* Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Theo quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá của Công ty TNHH Đấu giá Bình Dương.

* Thời gian nhận (chuộc) lại tài sản: Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc.

* Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 28/9/2017 tại Công ty TNHH Đấu giá Bình Dương.

* Hình thức, phương thức đấu giá: Hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG.

- Địa chỉ: Số 81 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

- Website: www.daugiabinhduong.vn; Điện thoại: (0274) 3 855 580.

* Ghi chú: Khách hàng xem, xác nhận xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

Thông báo khác

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 13/10

Ngày đăng : 23-10-2017 03:10:39 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 05/9/2017

Ngày đăng : 06-09-2017 03:22:11 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 20/7/2017

Ngày đăng : 02-08-2017 03:16:43 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 27/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 03:27:38 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 13/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 03:19:34 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 02/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 11:50:14 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 01/5/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:58:53 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 01/5/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:32:14 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 14/4/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:21:09 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 14/4/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:07:00 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN