Công ty TNHH Đấu Giá Bình Dương

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 27/6/2017

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 27/6/2017

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

* TS: QSDĐ DT 660m2, loại đất ONT. Thuộc thửa đất số 953, 954 tờ bản đồ số 4 (ô 23,24; lô 12)M; thuộc Giấy CNQSDĐ, QSHNO và các tài sản khác gằn liền với đất số BA 25913, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00052/KDC.TG do UBND huyện (nay là thị xã) Thuận An cấp ngày 10/02/2010 cho ông Phạm Văn Long và bà Mai Ngọc Hiền; Tài sản gắn liền với đất: Căn nhà trên đất có diện tích xây dựng 176,7m2, diện tích sàn 357,6m2, cùng các tài sản khác gắn liền với đất bao gồm: Nhà cấp 4 loại 4 (nhà để xe) có diện tich 17,4 m2; Tường rào xây gạch có diện tích 233,2m2; Sân gạch bê tông diện tích 370m2; 02 cây sa kê; 01 cây sứ kiểng; 01 cây si; 03 cây mận; 01 cây phát tài; 01 cây phát tài thái lan; 02 cây cau; 01 điện kế; 01 giếng khoan; 01 đồng hồ nước; 01 hồ cá; Chi tiết theo Chứng thư Thẩm định giá số: 175/015/HĐKT/TĐGSG ngày 22/02/2016 của Công ty Thẩm định giá Sài Gòn; Tài sản toạ lạc tại: D12 lô 23, 24 KDC Thuận Giao, KP. Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. GKĐ: 3.996.632.102 đồng.

- Thời gian tham khảo hồ sơ đăng ký mua tài sản: từ 8 giờ ngày 20/6/2017 đến 15 giờ ngày 20/7/2017; Thời gian xem tài sản: từ 8 giờ ngày 20/6/2017 đến 16 giờ ngày 31/7/2017; Thời gian nhận (chuộc) lại tài sản: đến 16 giờ ngày 01/8/2017; Thời điểm bán đấu giá dự kiến là 8 giờ ngày 02/8/2017.

- Địa điểm bán đấu giá dự kiến: tại trụ sở Công ty TNHH Đấu Giá Bình Dương.

- Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

- Liên hệ: Số 81, Trần Văn Ơn, P.Phú Hòa, Tp.TDM, Bình Dương; Điện thoại: (0650).3855580; 0937 599 039 (Trường). Website: www.daugiabinhduong.vn.

Thông báo khác

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 13/10

Ngày đăng : 23-10-2017 03:10:39 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 05/9/2017

Ngày đăng : 06-09-2017 03:22:11 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 21/8/2017

Ngày đăng : 30-08-2017 02:57:57 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 20/7/2017

Ngày đăng : 02-08-2017 03:16:43 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 13/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 03:19:34 PM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 02/6/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 11:50:14 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 01/5/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:58:53 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 01/5/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:32:14 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 14/4/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:21:09 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 14/4/2017

Ngày đăng : 27-06-2017 10:07:00 AM

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN