Công ty TNHH Đấu Giá Bình Dương

Đấu giá công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa

Đấu giá công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa

GDCK TP HCM để cổ phần hóa.

 

Đó là công ty Du lịch Lâm Đồng và công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa. Cả 2 công ty này đều có số lượng đăng ký mua lớn hơn số lượng cổ phần đem đấu giá. Cụ thể công ty du lịch Lâm Đồng đấu giá 7.679.700 cổ phần, có số lượng đăng ký đạt  7.910.800 CP

công ty Du lịch Lâm Đồng,công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa,đấu giá

Ảnh minh họa

Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa đấu giá 4.060.600 cổ phần, nhưng số lượng cổ phần đăng ký đạt 8.513.100 tức là gấp hơn 2 lần số bán ra. Trong đó có 2 tổ chức đăng ký mua hết toàn bộ số cổ phần đem đấu giá (2 tổ chức này đăng ký mua tổng cộng 8.121.200 CP tức là đúng gấp đôi số cổ phần đấu giá).

Dự kiến 2 phiên đấu giá 2 công ty nói trên sẽ diễn ra vào 2 ngày 15 và 16/10/2013.

Thảo Ly

Theo tintucmoi.vn

Tin tức khác