Công ty TNHH Đấu Giá Bình Dương

Nâng cao tính chuyên nghiệp hoạt động hành nghề đấu giá

Nâng cao tính chuyên nghiệp hoạt động hành nghề đấu giá

(Chinhphu.vn) – Để nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động hành nghề đấu giá, tại dự thảo Luật đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đề xuất quy định doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Doanh nghiệp đấu giá tài sản không đồng thời kinh doanh các ngành nghề khác.

 

Ảnh minh họa


Bộ Tư pháp cho biết, tính đến ngày 31/12/2014 cả nước có 190 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản.

Thời gian qua, doanh nghiệp bán đấu giá đã có sự phát triển đáng kể về số lượng nhưng tổ chức và hoạt động của phần lớn doanh nghiệp bán đấu giá còn chưa chuyên nghiệp, có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất yếu kém. Số doanh nghiệp thực chất hoạt động chuyên nghiệp về bán đấu giá tài sản trong tổng số doanh nghiệp có đăng ký hoạt động bán đấu giá tài sản là rất ít (chỉ có khoảng 20/190 doanh nghiệp). Phần lớn doanh nghiệp còn lại đăng ký hoạt động bán đấu giá tài sản mang tính hình thức mà không thực hiện phiên đấu giá nào trên thực tế.

Để nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động hành nghề đấu giá, tại dự thảo, Bộ Tư pháp đề xuất quy định doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Doanh nghiệp đấu giá tài sản không đồng thời kinh doanh các ngành nghề khác.

 

Cấp Giấy đăng ký hoạt động trong 10 ngày

 

Tại dự thảo, Bộ Tư pháp cũng đề xuất quy định điều kiện để doanh nghiệp đấu giá đăng ký hoạt động. Theo đó, đối với doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp phải là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp. Đối với công ty hợp danh thì phải có tối thiểu hai thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty hợp danh là đấu giá viên; doanh nghiệp đấu giá tài sản phải có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản. Doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sở Tư pháp là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp đấu giá tài sản nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản; người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp đấu giá tài sản được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp đấu giá tài sản; việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; việc đăng ký hoạt động và chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

 

Tuệ Văn

Theo baodientu.chinhphu.vn

Tin tức khác